ZAJĘCIA SPORTOWE

- Gimnastyka
- Rytmika
- Zajęcia sensoryczne
- Animacje
- Pilates

Chilren podczas lekcji wychowania fizycznego