ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KREATYWNE

Zapraszamy na zajęcia plastyczne i kreatywne:

- Zajęcia w glinie, ciastolinie, piankolinie.
- Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami
- Tworzenie prac technicznych które zostaną na dłużej

Art Class