LOGOPEDA

Zapraszmy na:

1-Indywidualne zajęcia z logopedą.
- Grupowe zajęcia logorytmiki dla dzieci.

Logopeda